Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

pedalstwa

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

February 10 2015

9840 e0a7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackdrama blackdrama
pedalstwa
Trzeba się ogarnąć. Ale tak szczerze, bez oszukiwania siebie. Aż do bólu.
— zasłyszane.
pedalstwa

Będzie dobrze.  Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
Reposted fromblackdrama blackdrama
pedalstwa
pedalstwa
pedalstwa
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
pedalstwa
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viajakubzulczyk jakubzulczyk
7443 9962
pedalstwa
pedalstwa
9947 5af1
Reposted fromunexplainable unexplainable viaAtencyjna Atencyjna
pedalstwa
5121 c09b
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaAtencyjna Atencyjna
pedalstwa
Dobrzy przyjaciele, dobre książki i spokojne sumienie. Tak wygląda idealne życie.
— Mark Twain
Reposted frompesy pesy viaAtencyjna Atencyjna
pedalstwa
"Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości".
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommleczuu mleczuu viaAtencyjna Atencyjna
(19) Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaAtencyjna Atencyjna
pedalstwa
1962 0ce3
pedalstwa
5348 b8fa 500
Reposted fromreperkusje reperkusje viaAtencyjna Atencyjna
pedalstwa
1342 041f
perfectly straight ballerina middle split
Reposted fromkentoquer kentoquer viaAtencyjna Atencyjna
pedalstwa
8526 cd60 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaAtencyjna Atencyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl